2020 Work Form Home 神器推薦!

2020年08月14日 21:50

最近因為疫情愈趨嚴重,唔少上班一族都要Work from home ( ̶w̶o̶r̶k̶ ̶f̶o̶r̶ ̶h̶e̶l̶l̶)。喺選擇手提電腦嘅同時,都要選擇埋Mouse,今集等我為大家介紹下啦!
#WFH #Mouse #2020 #BrianCha #BTW

相關新聞