Crostini突結業 海關收過百投訴拘捕創辦人黃光輝

2022年09月22日 17:33

連鎖西餅店Crostini上星期突然結業,有大量顧客結業前購買咗餅卡無法兌換,海關表示高度關注事件,收到過百宗投訴,今早以涉違反《商品說明條例》拘捕公司55歲男董事,據指係公司創辦人黃光輝。

海關商品說明調查科總貿易管制主任雷毅權表示,接獲104宗投訴,涉及5300張餅卡,總共27萬元,最大一宗嘅苦主損失1.75萬,有受害人上月底仲有向公司購買餅卡,有效期由今年底至2025年。

海關仍在調查事件,唔排除更多人被捕,並呼籲有購入餅卡嘅人士,盡快向海關提供資料。至於有份推銷嘅員工會否犯法,海關指要視乎佢哋嘅工作崗位及角色。

相關新聞